Kharkiv IT Cluster Education
172 Телекомунікації та радіотехніка
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Харківський національний університет радіоелектроники
Інформаційних радіотехнологій і технічного
захисту інформації
Формування професійної компетентності фахівців в області телекомунікацій і радіотехніки, що спрямовані на здатність розв'язувати спеціалізовані задачі розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і модернізації радіотехнічних систем та засобів зв'язку.
156.50
Харківський національний університет радіоелектроники
Інфокомунікацій
В рамках освітньої програми “Телекомунікації” студенти вивчають принципи побудови і функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних, комп’ютерних мереж , мереж мобільного зв’язку, мереж цифрового телебачення, фіксованого і мобільного інтернету, супутникового зв’язку, систем передачі та систем комутації.
142.067
Харківський національний університет радіоелектроники
Інфокомунікацій
В рамках освітньої програми Інфокомунікаційна інженерія студенти вивчають основні принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і перспективних глобальних, національних, регіональних, мегаполісних, корпоративних, локальних ІТ-мереж
150.50
Харківський національний університет радіоелектроники
Інфокомунікацій
155.94
Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.
150.19
Харківський національний університет радіоелектроники
Автоматики і комп'ютеризо-ваних технологій
142.015
Науковий напрямок кафедри – розробка та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. На базі кафедри засноване й активно функціонує студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки.
Харківський національний університет радіоелектроники
Інформаційних радіотехнологій
і технічного захисту інформації
172.00
Харківський національний університет радіоелектроники
Автоматики і комп'ютеризо-ваних технологій
152.89
Розробка, впровадження і використання вбудованих систем, що відповідають за інтелектуальні можливості сучасних пристроїв та систем. Бакалавр буде вміти використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для проектування, програмування та обслуговування комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних
систем та інфокомунікацій
Інжинірінг і програмуван-ня інфокомуніка-ційних систем
155.92
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Комп'ютерних та інформаційних технологій
*Уточнюйте у приймальній комісії
Готують спеціалістів з радіоелектроніки, які не тільки добре розуміють принципи побудови сучасних пристроїв, систем та комплексів різного цільового призначення, але здатні самостійно розроблювати облік перспективних зразків радіоелектроніки.
Український державний університет залізничного транспорту
Інформаційно-керуючих систем та технологій
143.33
Метою освітньої програми є забезпечення здобувачам вищої освіти здобуття сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей у сфері телекомунікаційних систем та мереж, що дасть їм можливість працевлаштування на провідних підприємствах та організаціях у галузі телекомунікацій.
В рамках освітньої програми «Інформаційно-мережева інженерія» студенти вивчають принципи побудови, функціонування, підтримки, супроводу, моніторингу та проектування сучасної мережної інфраструктури.
Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення мультимедійних і медіакомунікаційних технологій, систем і програмного забезпечення для створення, обробки і трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, його інтерактивного відтворення, представлення і використання для функціонально орієнтованих сервісів.