Kharkiv IT Cluster Education
186 Видавництво та поліграфія
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації.
168.129
Харківський національний університет радіоелектроніки
Комп'ютерних наук
Змістом спецільності є: проектування, розробка дизайну,розробка технологій виготовлення поліграфічної продукції і електронних видань, моделювання, створення рекламних комплексів для публікації, проектування і розробка web-систем
176.14
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних до технологічної, експертної, проектної, інформаційно-комунікативної, науково-дослідної діяльності у сфері технологій електронних мультимедійних видань.
171.666