Kharkiv IT Cluster Education
163 Біомедична інженерія
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Електронної та біомедичної інженерії
Одним з головних напрямків діяльності кафедри є фундаментальні та прикладні дослідження, розробка нових медичних приладів, електронних засобів та програмного забезпечення у галузі охорони здоров’я, інклюзивної освіти, спортивної медицини, екології, нанотехнологій, біофотоніки та електрохімічної аналітики.
185.33
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних систем
та інфокомунікацій
Студенти набувають компетентності з розробки, виробництва, експлуатації, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації біотехнічної та медичної апаратури, а також відповідного програмного забезпечення, оцінки відповідності стандартам біозахисту та біобезпеки медичної техніки, штучних органів.
173.40
Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
Навчально-науковий інститут енергетики
та комп'ютерних технологій
Спрямованість на вирішення практичних задач експлуатації, ремонту, діагностики і наладки біомедичного обладнання, об’єднує сферу інженерно-технічних наук,
ветеринарії і медицини.
131.507