Kharkiv IT Cluster Education
163 Біомедична інженерія
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Харківський національний університет радіоелектроні-ки
Електронної та біомедичної інженерії
Одним з головних напрямків діяльності кафедри є фундаментальні та прикладні дослідження, розробка нових медичних приладів, електронних засобів та програмного забезпечення у галузі охорони здоров’я, інклюзивної освіти, спортивної медицини, екології, нанотехнологій, біофотоніки та електрохімічної аналітики.
179.365
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних систем
та інфокомунікацій
Студенти набувають компетентності з розробки, виробництва, експлуатації, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації біотехнічної та медичної апаратури, а також відповідного програмного забезпечення, оцінки відповідності стандартам біозахисту та біобезпеки медичної техніки, штучних органів.
174.683
Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
Навчально-науковий інститут енергетики
та комп'ютерних технологій
Спрямованість на вирішення практичних задач експлуатації, ремонту, діагностики і наладки біомедичного обладнання, об’єднує сферу інженерно-технічних наук,
ветеринарії і медицини.
131.507