Kharkiv IT Cluster Education
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Електронної та біомедичної інженерії
Освітня програма надає освіту в галузі метрології, вимірювальної техніки, інформаційної та лазерної інженерії, навчає студентів із особливим інтересом до
певних областей метрології, вимірювальної техніки, інформаційної та лазерної інженерії для подальшого навчання.
140.14
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інфокомунікацій
Студенти вивчають сучасні моделі якості програмного продукту та його життєвого циклу; отримують навички формування показників якості програмних продуктів та їх оцінювання; вчяться проектувати та впроваджувати сучасні системи менеджменту якості IT-сервісів.
*Уточнюйте у приймальній комісії
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
Освітня програма надає знання з проектування вимірювальних систем промислового призначення, структури і побудови інформаційно-діагностичних систем, основ автоматизації експериментальних досліджень, патентного пошуку та захисту інтелектуальної власності, основ наукових досліджень, організації та управління виробництвом.
133.67
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
138.15
Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Кафедра готує кваліфікованих фахівців у галузі теоретичної інформатики, а також фахівців з прикладної інформатики. Підготовка орієнтована як на внутрішній, так і на зовнішній ринки праці. Студенти в процесі навчання готуються до участі у розробці програмного забезпечення на базі використання новітніх технологій у галузі програмної інженерії
144.06
Український державний університет залізничного транспорту
Механіко-енергетичний
135.83
Програма готує фахівців, здатних до розробки та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності.
Українська інженерно-педагогічна академія
Енергетики, енергозберіга-ючих технологій і автоматизації енергетичних процесів
тільки контракт
Тільки магістратура