Kharkiv IT Cluster Education
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Освітньо-професійна програма розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій.
159.76
Харківський національний університет радіоелектроники
Автоматики і комп'ютеризова-них технологій
Спеціальність охоплює завдання проектування, програмування, тестування і експлуатації сучасних комп’ютерно-інтегрованих і інформаційних систем
161.45
Харківський національний університет радіоелектроніки
Автоматики і комп'ютеризо-ваних технологій
Сучасна спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення
162.29
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Комп’ютерних наук
Мета освітньої програми — підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
162.52
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
154.54
Підготовка фахівців, здатних до розроблення елементів систем автоматизації, алгоритмічного і програмного забезпечення систем автоматизації у різних галузях, де застосовується дистанційне управління з використанням мобільних пристроїв.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
155.83
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Авіаційних двигунів
155.83
Студент отримає здатність здійснювати контроль за діяльністю підрозділів підприємства, розроблювати заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, здатність брати участь у складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні, використовувати засоби обчислювальної техніки, здатність оперативно контролювати процес виробництва, виявлення заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Менеджменту
149.25
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - це створення, впровадження, налагодження та обслуговування систем автоматизації технологічних процесів на основі типових рішень з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Механічний
145.64
Однією з найважливіших переваг спеціальності, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання програмної та апаратної частин, написання програмного забезпечення під реальні виробничі процеси чи об’єкти.
Український державний університет залізничного транспорту
Інформаційно-керуючих систем та технологій
149.33
Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та компетенцій у галузі автоматики та автоматизації технологічних процесів у галузі розроблення, проектування, виробництва та експлуатації технічних засобів систем автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами
Харківський національний університет будівництва та архітектури
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
162.00
Метою освітньої програми є підготовка фахівців у галузі автоматизації та приладобудування, які володіють необхідними компетентностями для здійснення професійної діяльності
Підготовка фахівців з цієї спеціальності передбачає поєднання класичного навчання в галузі виробництва авіаційних двигунів з поглибленим оволодінням комп’ютерними технологіями та спеціальним програмним забезпеченням.