Kharkiv IT Cluster Education
126 Інформаційні системи та технології
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інформаційних радіотехнологій
і технічного захисту інформації
Фахівець буде володіти знаннями, вміннями і навичками по сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.
172.788
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Літакобудування
Випускники, які пройшли підготовку за програмою отримують комплекс знань, необхідний для роботи в колективах, які займаються застосуванням технології віртуальної реальності у виробничій і невиробничій сферах людської діяльності.
166.77
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
Основним напрямком є вивчення сучасних підходів і технологій створення розподілених інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Грід, IoT, Big Data і мультиагентних систем
165.546
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій
173.094
Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Програма передбачає підготовку фахівців по роботі з інформаційними системами і технологіями, оптимальними інструментами і методами для їх налаштування.
182.376
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
174.624
Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.
Український державний університет залізничного транспорту
Інформаційно-керуючих систем та технологій
165.546
Харківський національний університет будівництва та архітектури
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
164.73
Програма навчить майбутніх фахівців робити дослідження, вирішення комплексних проблем в галузі комп’ютерних наук, інформаційних технологій та дослідницько-інноваційної діяльності, аналіз існуючих сучасних інформаційних технології.
Харківський технологічний університет "Шаг"
Інформаційних технологій
Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи і технології»
Тільки контракт
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
170.034
Програма займається підготовкою фахівців в галузі інформаційних систем та технологій, створення і адміністрування баз даних і експертних систем, математичне моделювання та оптимізація інформаційних процесів, інтелектуальний аналіз, візуалізація та інтерпретація даних, моделювання процесів проектного управління.
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Економіки та управління
на бюджет не пройшов жодний абітурієнт
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати професійні завдання, пов’язані з
розробленням, дослідженням і впровадженням інформаційних систем та технологій
задля оптимізації господарської діяльності організації з урахуванням специфічних
особливостей бізнесу
Метою навчання за освітньою програмою є підготовка спеціалістів які володіють навичками проектування комплексних цифрових рішень і інтелектуальними інформаційними технологіямидля створення компонентів інтернету речей і розумних машин
Метою бакалаврської програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в області інформаційних систем та технологій.