Kharkiv IT Cluster Education
125 Кібербезпека
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет №6
Мета освітньої програми: формування у особистості здатності розв’язувати складні задачі у кіберсфері, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Тільки контракт
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Комп'ютерних наук
Мета освітньої програми: формування у особистості здатності розв’язувати складні задачі у кіберсфері, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
173.71
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Студенти вивчають сучасні технології захисту інформації у кіберпросторі, опановують принципи захисту програмного забезпечення від дії шкідливих програм, знайомляться з процесами створення систем захисту інформації і управління інформаційною безпекою
175.70
Харківський національний університет
радіоелектроніки
Комп'ютерної інженерії та управління
Програма дає майбутнім фахівцям затребувані на ринку знання та кваліфікації з аналізу безпеки інформаційних систем, оцінки ризиків в області захисту даних і оцінки захищеності інформаційних систем (ІС), проектування та аналізу захищеності веб-додатків, хмарних сервісів, забезпечення безпеки ІС за допомогою сучасних рішень.
175.97
Харківський національний університет
радіоелектроніки
Інформаційних радіотехнологій і технічного
захисту інформації
167.37
Отримані знання дають змогу обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність
Харківський національний університет
радіоелектроніки
Інфокомунікацій
Студенти вивчають механізми створення комплексної системи інформаційної та кібербезпеки сучасних інформаційних і інформаційно-комунікаційних систем, менеджмент інформаційної та кібербезпеки відповідно до міжнародних стандартів
178.33
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних
систем та інфокомунікацій
171.57
Випускники отримують не тільки базові знання та навички з технологій програмування, апаратним та мережевих засобів, достатні для професійного ІТ-фахівця, а й спеціальну підготовку в галузі безпеки комп'ютерних систем.
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
Студент отрімає професійні знання та інформацію що до: об’єктів інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.
174.98