Kharkiv IT Cluster Education
124 Системній аналіз
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.
168.07
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інформаційно-аналітичних технологій
та менеджменту
Освітня програма готує фахівців в галузі системного аналізу, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.
172.70
Національний
аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»
Ракетно-космічної техніки
Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.
*Уточнюйте у приймальній комісії
Харківський національний
економічний університет ім. Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
Випускники бакалаврської програми здатні застосовувати методи оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем.
179.45