Kharkiv IT Cluster Education
124 Системній аналіз
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.
144.612
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інформаційно-аналітичних технологій
та менеджменту
Освітня програма готує фахівців в галузі системного аналізу, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.
173.747
Національний
аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»
Ракетно-космічної техніки
Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.
147.893
Харківський національний
економічний університет ім. Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
Випускники бакалаврської програми здатні застосовувати методи оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем.
185.087