Kharkiv IT Cluster Education
123 Комп'ютерна інженерія
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.
175.29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних та інформаційних технологій
Програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області інженерної і наукової діяльності в галузі прикладної комп’ютерної інженерії. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.
169.68
Харківський національний університет радіоелектроники
Комп'ютерної інженерії та управління
Формування компетенцій, що необхідні для виконання професійних обов’язків в галузі
проектування, аналізу та експлуатації програмно-апаратного забезпечення комп’ютерних систем передачі і обробки інформації та управ
174.99
Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Інформаційних та технічних систем
Тільки контракт
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Комп’ютерних наук
Освітня програма надає студентам універсальні знання в таких областях, як проектування комп’ютерних систем за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в різних галузях.
169.89
Під час навчання студенти отримують якісну професійну підготовку, яка дозволить гарантовано реалізувати себе як фахівців з розробки та експлуатації програмного забезпечення сучасних інформаційних систем та з інформаційних технологій.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних
систем та інфокомунікацій
Фахівці займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж і систем.
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних
систем та інфокомунікацій
164.04
Програма готує фахівців, які займаються розробкою і комплексуванням програмно-апаратних засобів, багатопроцесорних систем, систем розподіленої обробки інформації для різних додатків.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектроні-ки, комп'ютерних
систем та інфокомунікацій
Студент опануе професію і зможе вдало працювати з: розумними будинками,медичними програмами, освоїть екологічний моніторинг, соціальну інженерію та кібервиробництво.
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Український державний університет залізничного транспорту
Інформаційно-керуючих систем та технологій
155.33
Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок для проектування, обслуговування комп’ютерних систем та мереж, створення системних та прикладних програм, проектування схемотехнічних пристроїв.
Український державний університет залізничного транспорту
Інформаційно-керуючих систем та технологій
Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок для проектування, створення та супроводу комп’ютерних систем, проектування схемотехнічних пристроїв транспортного призначення.
Тільки контракт
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Навчально-науковий інститут енергетики та
комп'ютерних технологій
172.992
Метою навчання та діяльності є: підготовка фахівців які володіють базовими й професійними компетентностями з інформаційних технологій, що направлені на здобуття знань теорій та методів інформаційних технологій і умінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми