Kharkiv IT Cluster Education
122 Комп'ютерні науки
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Програма ґрунтується на знаннях та навичках у галузях інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерних наук та фінансових технологій. Студенти отримують знання та вміння використання інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж, спеціалізованого програмного забезпечення в кредитно-фінансовій сфері.
175.44
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут
Освітня програма для підготовки фахівців, які працюють у напряму проектування та розробки нового програмного забезпечення. Зміст освіти – навчитись проектувати й розробляти нові програмні комплекси та досліджувати властивості складних програмних систем.
171.36
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Освітня програма для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.
171.156
Харківський національний університет радіоелектроніки
Комп'ютерних наук
175.644
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Математики і інформатики
Кафедра готує кваліфікованих фахівців у галузі теоретичної інформатики, а також фахівців з прикладної інформатики. Підготовка орієнтована як на внутрішній, так і на зовнішній ринки праці. Студенти в процесі навчання готуються до участі у розробці програмного забезпечення на базі використання новітніх технологій у галузі програмної інженерії
174.522
Харківський національний університет радіоелектроніки
Комп'ютерних наук
185.028
Освітня програма готує фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій фокусно готувати фахівців, що володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту (ШІ), що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Комп'ютерних наук
186.354
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту
176.97
Програма навчання успішно об’єднує фундаментальну підготовку з математики та комп’ютерних наук із прикладними задачами. Навчальній план підготовки бакалаврів відповідає всім сучаснім вимогам до фахівців в області IT-технологій.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Радіоелектро-ніки, комп'ютерних
систем та інфокомунік-ацій
172.38
В рамках спеціальності здійснюється підготовка фахівців, які здатні розробляти та впроваджувати новітні технології e-Health, Telehealth, m-Health та Data Mining, застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи при розробці та супроводі медичних інформаційних систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень.Навчальній план підготовки бакалаврів відповідає всім сучаснім вимогам до фахівців в області IT-технологій.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Літакобудува-ння
172.89
Здійснюється підготовка ІТ-фахівців, яка включає: вивчення програмування, а також розробку під Android та iOS, веб-дизайн та програмування, створення баз даних, автоматизоване та мануальне тестування (QA), управління проектами та використання систем контролю версій.Навчальній план підготовки бакалаврів відповідає всім сучаснім вимогам до фахівців в області IT-технологій.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
174.114
Освітня програма включає в себе вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах, розробку експертних, рекомендаційних, інтелектуальних інформаційно-пошукових, розрахунково-логічних систем. В рамках спеціальності йде підготовка фахівців, здатних проектувати, реалізовувати, експлуатувати сучасні інформаційні системи та інформаційні технології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Систем управління літальних апаратів
172.602
Основними напрямками спеціальності є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
Економічної інформатики
171.462
Підготовка фахівців, здатних проводити
теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Менеджменту
179.418
Освітня програма готує фахівців, які будуть планувати проект, підбирати і керувати командою проекту, проведити переговори з керівництвом компанії-замовника, виконувати план проекту, вносити необхідних змін і завершувати проект.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Менеджменту
171.36
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
175.695
Спеціальність спрямована на підготовку фахівців з проектування та розроблення комп'ютеризованих інформаційних систем і технологій для різноманітних галузей науки, промисловості та бізнесу.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
174.012
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
Підготовка фахівців, здатних проводити теоритичні та експерементальні дослідження в галузі комп'ютерних наук, застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій
Українська інженерно-педагогічна академія
Освітня програма готує фахівців, які мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та аналітичної діяльності на рівнях проектувальників та розробників спеціальних програмних продуктів.
*Уточнюйте інформацію в приймальній комісії університету
*Уточнюй-те інформа-цію в приймаль-ній комісії універси-тету
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Уточнюйте у приймаль-ній комісії
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Спеціалізація призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами.
Інформаційно-аналітичні системи – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів та методів, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень
Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтована архітектура та програмування, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів.
Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг.
Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.
Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів.