Kharkiv IT Cluster Education
121 Інженерія програмного забезпечення
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2020 рік)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Це освітня програма, яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування.
182.784
Харківський національний університет радіоелектроніки
Комп'ютерних наук
Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, платформи, операційні системи, середовища та мови програмування для систем різного призначення. Опановують навички роботи в команді та навчаються володіти інструментами колективної розробки програмного забезпечення.
188.394
Національний
аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»
Програмної інженерії та бізнесу
Випускники цієї спеціальності освітнього рівня бакалавр отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення», що надає їм можливість працювати практично в усіх установах IT-сфери. Саме тому програміст – одна з найбільш затребуваних, високооплачуваних, цікавих та перспективних професій.
171.666
Харківський національний
економічний університет ім. Семена Кузнеця
Інформаційних технологій
Кафедра інформаційних систем здійснює підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» як в україномовних, так і в англомовних групах.
187.782
Харківський національний
автомобільно-дорожній
університет
Механічний
179.928
Спеціальність спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці.