Kharkiv IT Cluster Education
113 Прикладна математика
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Комп'ютерних наук і програмної інженерії
Кафедра зосереджує увагу на підготовці фахівців, які здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для проектування і розробки алгоритмічного та програмного забезпечення систем.
188.19
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут
Основу наукової роботи кафедри складає розробка методів, алгоритмів та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів, що відбуваються у сучасних машинобудівних, енергетичних та авіаційно-космічних конструкціях та системах, насамперед навігаційних та системах управління літальними апаратами.
175.47
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту
Кафедра випускає професійних фахівців в галузі прикладної математики, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.
175.02
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Систем управління літальних апаратів
Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної та мікропроцесорної техніки, системного програмування та сучасних інформаційних технологій.
175.00
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Математики і інформатики
Програма дає змогу формувати та розвивати загальних і професійних компетентностей з прикладної математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці
189.46