Kharkiv IT Cluster Education
022 Дизайн
Позначки:
Натиснувши на освітню програму ви автоматично перейдете на сайт відповідного університету
Університет
Факультет
Освітня програма
Опис освітньої програми
Мінімальний вступний бал на бюджет (за 2021 рік)
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
Архітектури, дизайну
та образотвор-чого мистецтва
Спеціальність "Графічний дизайн" формує фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері графічного дизайну і передбачають застосування певних теорій та методів дизайну
183.50
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Дизайну
Спеціальна освіта в галузі дизайну (проектування об'єктів з високими споживчими властивостями, визначення якості візуально-інформаційного середовища, створення цілісного продукту через організацію і гармонійне поєднання його елементів відповідно до його призначення/функції)
177.49
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Дизайну
Освітньо-професійна програма вищої освіти "Графічний дизайн. Мультимедійний дизайн" повністью відповідає сучасним уявленням про зміст та технологію підготовки майбутніх фахівців в галузі дизайну.
177.39
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Мистецтв
Спеціальність "Графічний дизайн" формує фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері графічного дизайну і передбачають застосування певних теорій та методів дизайну,
156.33